Вчені ямало-ненецького автономного округу вивчать генофонд ненецької породи північного оленя і розроблять заходи щодо поліпшення його господарських якостей за допомогою селекції. Дослідження пройдуть з наукової теми»вивчення, збереження і раціональне використання генетичних ресурсів північних оленів з метою створення фундаментальних основ спрямованого селекційного процесу”. Проектований результат роботи-науково обґрунтована система застосування генетичних технологій для поліпшення якості селекційно-племінної роботи. Планується, що використання такої системи в довгостроковій перспективі зробить північного оленя здоровішим і витривалішим, збільшить живу вагу і збереження поголів’я.

Для виконання багаторічного державного завдання ямальська дослідна станція (м салехард, ямало-ненецький автономний округ) отримала в жовтні 2021 року федеральне фінансування міністерства науки і вищої освіти рф.

Завдяки федеральній підтримці в ямало-ненецькому автономному окрузі вперше за кілька десятиліть формується локальний науковий колектив, який націлений на отримання нових фундаментальних знань про генетику північних оленів і їх застосування в практичній селекції. Для відомства надзвичайно важливо підтримувати унікальні ініціативи вчених, що працюють в російській арктиці, адже кінцевий підсумок їх роботи з вивчення і збереження північного оленя як біологічного ресурсу має конкретний і вимірний практичний результат ― благополуччя корінних нечисленних народів півночі, а також внесок у забезпечення доктрини продовольчої безпеки російської федерації і розвиток агропромислового комплексу арктичної зони російської федерації.

Серед завдань наукової лабораторії північного оленярства ямальської дослідної станції комплексне вивчення генофонду ненецької породи північного оленя, вивчення генетичних методів поліпшення продуктивності і спадкової передачі видатних позитивних якостей потомству, розробка заходів щодо збереження біорізноманіття і раціонального використання популяцій, в тому числі на основі мікросателітного і повногеномного аналізу, розробка генетичних маркерів господарсько-корисних ознак, виявлення і дослідження генетичних аномалій, спадкової стійкості тварин до різних захворювань.

Колектив наукової лабораторії включає в себе двох докторів наук, трьох кандидатів наук і одного здобувача. На першому етапі створення і діяльності наукової лабораторії частина співробітників буде проводити польові наукові дослідження в салехарді і приуральському районі, де випасається дослідне стадо оленів. Інша частина колективу зосередиться на лабораторних дослідженнях.

Дослідження генетичної структури видів і порід сільськогосподарських тварин за допомогою молекулярно-генетичних методів ― важлива складова в системі збереження і використання біологічних ресурсів, однак якщо у основних видів домашніх тварин вона охарактеризована досить повно, то багато видів, що мають значення тільки для окремих регіонів або корінних народів, залишаються маловивченими. Північний олень відноситься саме до таких видів.

Як відзначили в тюменському науковому центрі, важливо, що з 1970-х років у ямальської дослідної станції є власне дослідне стадо північних оленів для проведення наукової роботи. Кількома поколіннями вчених тут зібрані багаторічні дані про конкретних тварин, що критично важливо для генетичної роботи. Крім цього, в розпорядженні ямальських вчених є сучасні наукові дослідження з генетики північного оленя їх колег з всеросійського інституту тваринництва імені л.к. Ернста, інституту загальної генетики ран ім. Н.і. Вавілова, північно-західного центру міждисциплінарних досліджень проблем продовольчого забезпечення санкт-петербурзького федерального дослідницького центру ран та інших наукових установ. Більшість наукових досліджень проводилося за підтримки уряду ямало-ненецького автономного округу.

” за останні 20-30 років деякі показники в оленярстві істотно скоротилися, а тварини ненецької породи дрібнішають, що помітно навіть не фахівцям: з 1980-х років жива вага дорослого оленя скоротився майже в 1,5–2 рази. І справа не тільки в погіршенні пасовищ, але і в зниженні ефективності селекції та племінної роботи. Планований практичний результат нашої роботи – це поліпшення в середньому на 20-40% наростаючим підсумком до 2035 року ключових виробничих показників оленярських підприємств: діловий вихід телят, збереження дорослого поголів’я, відсоток яловості маточного поголів’я, валове виробництво м’яса на 100 січневих оленів. Планується, що вже протягом наступних кількох років наша установа налагодить виробництво висококласного племінного молодняку північного оленя із заданими господарсько-корисними ознаками в кількості до 200 голів ― спеціально для оновлення складу груп биків-виробників в господарствах ямало-ненецького автономного округу», ― розповідає директор ямальської дослідної станції максим максимчик.

Співробітники наукової лабораторії північного оленярства ямальській дослідної станції відзначають, що для стабілізації оленярства і підвищення продуктивності оленів, забезпечення сталого прогресу в області генетичного удосконалення видів і порід оленів як сільськогосподарських тварин необхідно застосовувати технології геномного редагування, удосконалювати оцінку генетичного різноманіття та моніторинг еволюційних процесів і підвищувати рівень племінної роботи за рахунок застосування сучасних методів селекції та розведення, що використовуються в тваринництві. Одним з таких методів стане впровадження і використання в селекції північних оленів генетичних методів на основі вивчення днк за допомогою використання мікросателітних маркерів, відомих також як короткі тандемні повтори, для генетичної характеристики північних оленів.

Ямальська дослідна станція-підрозділ тюменського наукового центру сибірського відділення російської академії наук, правонаступник обдорского ветеринарно-бактеріологічного інституту, заснованого в 1924 році, першого наукової установи в уральському федеральному окрузі, націленого на вирішення проблем північного оленярства.